Smaller Default Larger

1185317 636713643019918 193572919 nCien. vecāki!

Rīgas 19.vidusskolā no 2017.gada tiek realizētas tikai  pamatizglītības programmas un interešu izglītības programmas, nav vidējās izglītības programmas, t.i., nav vidusskolas klašu. Saskaņā ar Izglītības likumā noteikto, skolas nosaukumam jābūt    atbilstošam realizētajai izglītības pakāpei. Ņemot vērā augstāk minēto, Rīgas pašvaldība kā skolas dibinātājs, Rīgas domes 24.02.2021. sēdē pieņēma lēmumu Nr.386 „Par nosaukuma maiņu atsevišķām Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošām vispārējās izglītības iestādēm” un Izglītības Ministrija 26.04.2021. apstiprināja  no 2021.gada 1.septembra mainīt skolas nosaukumu.

Turpmāk skolas nosaukums būs

RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA.

Pamatojoties uz nosaukuma maiņu, informējam, ka mainīsies skolas rekvizīti, pakāpeniski tiks mainīta skolas dokumentācija. Līdz ar to pirms jaunā mācību gada sākuma,  skolēniem būs jāmaina skolēna e-karte. Lūgums sekot līdzi informācijai par e-kartes maiņu   skolas mājas lapā un e-klasē pēc 26.augusta (Rīgas Satiksmes pakalpojuma nodrošināšana saistībā ar datu pārņemšanu no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). ).

Ar cieņu skolas direktore Ruta Dzene