Smaller Default Larger

4maijs

Mums ticis viszilākais ezers,

Un rudākais rudzu lauks,

Visbaltākā bērzu birze,

Vizmelnākais rupjmaizes klaips.

Un tieši Latvijai ticis

Vissvētākais debesu jums,

Jo savu skaistāko zemi

Dievs ir atdevis mums.

/L.Vāczemnieks/