Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, r19vs@riga.lv

Smaller Default Larger

 4-6 gadi

Pedagogi: Irina Gorina, Jeļena Kočetkova

Nodarbības notiek ērtos apstākļos. Kabinetos mazajiem bērniem ir viss nepieciešamais, lai radoši darbotos. Radīta attiecīga darbošanās vide un atmosfēra: konstruktori, attīstības spēles, materiāli priekš iepazīšanās ar apkārtējo pasauli, mācību līdzekļi eksperimentiem u.tt. 
Nodarbības notiek divas reizes nedēļā. Tematiskā kompleksveida nodarbība ietver sevī iepazīšanos ar apkārtējo pasauli (sociālā vide, rokdarbi, daba) spēles, vingrinājumus runas attīstībai un elementāro matemātisko priekšstatu attīstību, konstruēšanu.
Katra nodarbība apvieno:
1.Tematiskās kompleksveida nodarbības-
2. Latviešu valoda "Mīļo draudziņ, dziedāt nāc!"-Pulciņa  nodarbībās ir nepieciešamība radīt bērnos interesi un vēlēšanos mācīties latviešu  valodu. Lai apgūtu jaunas  tēmas, par vadošo mācīšanas metodi mazajiem bērniem ir izvēlēta rotaļa. Bērni mācās saklausīt, uztvert un saprast vārdus un vienkāršas frāzes.  Sākumā bērni atbild uz jautājumu ar vienu vārdu, vēlāk ar vienkāršu teikumu. Latviešu valodas nodarbībās bērni spēlē, zīmē, dzied, skaita skaitāmpantus  un jautri pavada laiku runājot latviešu valodā.
3.Angļu valoda "Ritma ceļojums"
4.Mūzikas nodarbības
5.Tradicionālo rokdarbu pulciņš "Čaklās bitītes"- radošajās nodarbībās tiek pielietoti dažādi materiāli: krāsainie zīmuļi, guaša krāsas, pirkstiņu krāsas, līme šķēres, aplikāciju papīti, dažādi dabas materiāli, pārtikas produkti, audumi, dzijas u.tt.