Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, r19vs@riga.lv

Smaller Default Larger

 4-6 gadi

Pedagogs: Marta Andrukoviča

Nodarbību norises vieta: Rīgas Daugavgrīvas vidusskola


Ritmikas nodarbības paaugstina fizisko aktivitāti, uzlabo vielmaiņu, elpošanu, paaugstina vispārējo fizisko izturību un gribasspēku. Ritmika attīsta koordināciju, ritma izjūtu, kustību plastiku, māca pareizi elpot, kā arī dod iespēju bērniem labi un interesanti pavadīt laiku.
Nodarbību mērķi ir piesaistīt pirmsskolas vecuma bērnus kustībām, sportiskam dzīves veidam, kā arī radīt iespēju veidoties par vispusīgu attīstītu personību.
Nodarbībās bērni var iekļauties jebkurā laikā.

“Deja ir mans personīgais izpausmes veids. Caur to es dzīvoju, mīlu, radu, iepazīstos, pazūdu, fantazēju, radu, cīnos, izzinu...gūstu gandarījumu. Deja nav tikai hobijs vai profesija, tas ir mans dzīves veids.”

 

Ritmikas pulciņš ir uzstājies:
2019. gads Hospitāļu ielas kaimiņu svētkos
2019. gads Starptautiskais deju konkurss “L.I.R.A.” (Starptautiskajā deju konkursā “L.I.R.A.” bērni ieguva godalgoto 2. pakāpi)