Smaller Default Larger

Izglītības psihologs palīdz atpazīt un pārvarēt šķēršļus bērnu/jauniešu ceļā uz veiksmīgu mācīšanos un saprašanos ar citiem. Šķēršļi mēdz būt visdažādākie – plaša spektra mācīšanās, uzvedības, emocionālas, saskarsmes u.c. grūtības, kuru efektīva risināšana ir kopdarbs starp bērnu/jaunieti un viņa dzīvē svarīgiem pieaugušajiem. Psihologs savā darbā izmanto sarunu, spēles, dažādus pašizpausmes uzdevumus, testus, aptaujas un citas metodes, pielāgojot tās bērna/jaunieša vajadzībām un sadarbības mērķim.

Nereti grūtākie šķēršļi ir pirmie – atzīt problēmu un meklēt palīdzību, tomēr tieši laikus pamanītas grūtības kopā ar atbilstošu palīdzību var palīdzēt bērnam/jaunietim sasniegt savu potenciālu un justies labāk.