Smaller Default Larger

Latviešu valoda mazākumtautību audzēkņiem ,, Mācos un mācu ! ”

Uzņem audzēkņus no 7 līdz 16 gadiem

Pedagogs : Ilona Tempelfelde

  • Apgūsim praktiskus runas, klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas prasmju pamatus.
  • Iepazīsim latviešu kultūru, tradīcijas, darbojoties grupā.
  • Palīdzēsim apjaust valodas lomu un nozīmi ikdienas saskarsmē .