Smaller Default Larger
  
  Visusvētās Dievmātes Pokrova svētkus Pareizticīgo baznīca svin 14.oktobrī. Senatnē Krievijā tie bija ne tikai svarīgi baznīcas svētki, bet arī īpaša diena zemnieku kalendārā, jo uzskatīja, ka Pokrovā sākas ziema, tādēļ līdz šai dienai bija jāpaveic visi lauku darbi. Pēc lauku darbu padarīšanas, daudzās pilsētās un ciemos, tika rīkoti Pokrova gadatirgi – jarmarkas, kuri ilga pat veselu nedēļu.

  Kā jau īstā jarmarkā, arī mēs neiztikām bez rotaļām, dejām un apdziedāšanas, kur ar saviem priekšnesumiem mūs priecēja ģimenes folkloras kopa „Berendejka.” Lai pasākums būtu pa īstam izdevies, pasākuma noslēgumā BJC „Bolderāja” kolektīvs bija parūpējies par saldu pārsteigumu – bērniem bija iespēja baudīt karamelizētus ābolus un cukurgailīšus, kuri tika gatavoti tepat uz vietas BJC „Bolderāja” un visiem interesentiem bija iespēja piedalīties to tapšanas procesā, vai vērot to no malas. Paldies visiem, kas atnāca, paldies visiem, kas piedalījās, paldies visiem, kas palīdzēja svētku tapšanā, lai mūsu jarmarka izdotos! Bet ar to svētki vēl nebeidzas, jo līdz pat 7.novembrim BJC „Bolderāja” projekta „Gadskārtu ieražu svētki „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”” ietvaros, kuri ir finansēti Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Sabiedrības integrācijas projekta ietvaros, notiks radošās darbnīcas „Radošās ceturtdienas „Miķeļa un Pokrova čaklie palīgi”” un svētku noslēguma pasākums 7.novembrī, par godu Mārtiņdienai!

   Ar turpmāko pasākuma plānu sīkāk varat iepazīties  šeit.