Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, r19vs@riga.lv

Smaller Default Larger
 
   7. novembī Bērnu un jauniešu centrā "Bolderāja" norisinājās Mārtiņdienas svinības, kas bija kā noslēguma pasākums integrācijas projektam "Gadskārtu ieražu svētki "No Miķeļiem līdz Mārtiņiem" ", kas ilga no 26. septembra līdz 7. novembrim.
   Mārtiņdienas svinībās uzstājās BJC "Bolderāja" latviešu valodas pulciņa "Sanākam svētkus svinēt" audzēkņi ar sagatavotu priekšnesumu- uzvedumu, bet pēc tā visiem klātesošajiem bija iespēja iet rotaļās un dziedāt dziesmaskopā ar folkloras kopu "Kokle". 
   Visa projekta ietvaros bija iespēja apmeklēt un darboties dažādās radošajās darbnīcās, apmeklēt koncertus, piedalīties dažādās aktivitātēs kopā ar folkloras kopām "Kokle", "Rija" un "Berendejka". Kopā ar Dabas muzeja eksperti Diānu Meieri devāmies sēņot.
   Paldies visiem interesentiem, kas apmeklēja pasākumus, kā arī paldies pedagogiem, kas palīdzēja pasākumu norises laikā, un liels paldies viesiem, kas neatteica un atbrauca pie mums ciemos uz Bolderāju.