Smaller Default Larger

IMG 20211006 142341   Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola no 11.oktobra īsteno projektu “Vēsture mums līdzās”. Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimes iedzīvotāju saliedētību, piederības izjūtas stiprināšanu, valstisko vērtību izpratni, latviešu valodas vides stiprināšanu un caur apkaimes vēstures un  kultūrvides izzināšanu.

 

Projekta ietvaros Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas audzēkņi kopā ar pedagogiem izzinās Bolderājas un Daugavgrīvas vēsturi un īpaši Brīvības cīņu vēsturi Daugavgrīvā - Daugavgrīvas cietoksnī šīs cīņas risinājās  no 1919.gada 15.oktobra līdz 17.oktobrim, kad Bermonta armijas vācu artilērijas baterija atklāja uguni pret britu vieglo kreiseri. Šis uzbrukums bija sākums Rīgas un pārējās Latvijas teritorijas atbrīvošanai no Bermonta-Avalova armijas. Kauju laikā gāja bojā deviņi, kā arī tika ievainoti seši sabiedroto jūrnieki. Šajās dienās Latvijas sabiedrotie sniedza nepieciešamo artilērijas atbalstu Latvijas armijas desanta operācijai Daugavgrīvā.

   Radošajās darbnīcās “Daugavgrīvas stāsti”, kuras notiks no š.g. 11.oktobra līdz 5.novembrim audzēkņi savos radošajos darbos attēlos Daugavgrīvas cietoksni un izzinās ar to saistītos vēsturiskos Brīvības cīņu vēsturiskos notikumus. “Kuģīšu darbnīcās” Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas  interešu izglītības programmu audzēkņi veidos kuģīšus un laivas dažādās tehnikās un izpētīs  Brīvības cīņu notikumus Daugavgrīvas cietoksnī.

   Patriotu nedēļas laikā no 9.novembra līdz 19.novembrim būs apskatāma izstāde “Daugavgrīvas stāsti”, kurā tiks eksponēti  radošajās darbnīcās veidotie darbi - vizuālajā mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, foto un floristikā.

Patriotu nedēļas laikā Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas audzēkņi veidos tematiskas apsveikuma kartiņas, gaismas lukturīšus un gatavosies koncertam - veltītam Lāčplēša dienai un Latvijas republikas proklamēšanas gadadienai.
  11.novembrī Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas audzēkņi kopā ar ģimenēm dosies tradicionālajā lāpu gājienā uz Daugavgrīvas cietoksni, lai atcerētos Brīvības cīņās kritušos un noliktu svecītes viņu piemiņai. Piebiedroties tiek aicināts jebkurš interesents, īpaši gaidīsim bērnus un jauniešus ar saviem vecākiem un vecvecākiem. Tiekamies plkst.18.00 Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas interešu centra pagalmā, Flotes ielā 8, Rīgā.

  Priecāsimies, par kopābūšanu ar Jums 11.novembrī!

 

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros

1 RDIKSD RGB

 

 

Projekta vadītāja Dace Timule