Smaller Default Larger

Foto I.Grinfelde 89 of 101Mācību gads ir paskrējis.

Pagājis arī maija mēnesis ar ziedošajiem ķiršiem, plūmēm, ābelēm , tulpēm, maijpuķītēm, ceriņiem, meijām un Vasarsvētkiem.

Pēc  vairāku gadu pārtraukuma ,  28.maijā Kultūras un atpūtas centrā “Imanta” mūsu interešu izglītības muzikālie kolektīvi un tērpu skate izkrāsoja šo dienu mācību gada noslēguma koncertā “Izkrāso šo dienu !”

Foajē bija apskatāma mūsu interešu izglītības interešu izglītību programmu izstāde “Mūsu ikdiena un sasniegumi fotomirkļos” un  vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības  programmu darbi.

Koncertā piedalījās visi mūsu muzikālie kolektīvi, sākot ar pašiem mazākajiem baletdejotājiem un dziedātājiem līdz jau profesionāliem dziedātājiem, dejotājiem. Skatītājus priecēja tērpu skate, kura bija veltīte mūsu pedagogam , dambretes čempionei Zojai Golubevai. Pirmo reizi uz skatuves dzirdējām ukuleles spēlētājus.

Koncerta noslēgumā visi vienojāmies noslēguma dziesmā un redzējām cik daudz mēs esam , cik daudz mēs varam visi kopā panākt !

Lepojamies ar mūsu pedagogiem , audzēkņiem , vecākiem!

Vasara saaicina ap sevi

tik daudz krāsu ,

ka vairs nezinu , kura ir pati īstākā

un pati svarīgākā !

Atrodiet savu krāsu un izkrāsojiet savu vasaru , kādu vien vēlaties !

 

Informāciju sagatavoja: Ilgona Vulāne, Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas direktores vietniece

Foto: Iveta Grīnfelde