Smaller Default Larger

Informāciju par maksāšanas kārtību, noteikumiem un atbrīvojumiem no līdzmaksājuma vecāki var saņemt pie attiecīgā pulciņa pedagoga, kā arī informācija pieejama Rīgas 19.vidusskolas interešu izglītības centra informācijas stendos (Iepriekš- Bērnu un jauniešu centrs "Bolderāja", Flotes ielā 8).

Maksājuma kvītis var saņemt pie pedagogiem nodarbību laikos.

Informējam, ka līdzdmaksājuma apmērs vienā mēnesī vienam audzēknim ir 2- 3 EUR.