Smaller Default Larger

Par līdzfinansējumu 2023./ 2024.m.g. Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskolā

4.00 EUR - Mūsdienu un klasiskā deja; vokālie un instrumentālie ansambļi; ritmika; vizuālā un vizuāli plastiskā māksla; radošas industrijas; galda spēles; individuālie sporta veidi

5.00 EUR -Svešvaloda; latviešu valoda cittautiešiem; pirmskolas vecuma bērnu radošas nodarbības

( Līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam audzēknim, eur)

 

100%  ( nav jāmaksā)

  • ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
  • ja izglītojamam ir noteikta invaliditāte;
  • ja izglītojamais ir no ģimenes, kura ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
  • no līdzfinansējuma maksas 100% apmērā atbrīvot Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri reģistrēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs interešu izglītības programmu apguvei Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS)

50%

  • ja vismaz divi bērni no vienas ģimenes apgūst interešu izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
  • ja no vienas ģimenes viens bērns apgūst interešu izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa ,bet otrs bērns profesionālās ievirzes izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
  • Katru mēnesis no (19.-21. datumam) vecākiem jāsaņem rēķins e-pastā
  • Kuriem nepieciešami rēķini drukātā forma, to ir iespējams nodrošināt

 ! Līdzfinansējuma atvieglojumi attiecas uz Rīgas valstspilsētā deklarētiem izglītojamajiem