Smaller Default Larger

BRĪVAS VIETAS IR PIEEJAMAS ŠĀDOS PULCIŅOS:

 

Vizuālās un lietišķās mākslas studija

Nodarbības notiek Flotes ielā 8
(BJC “Bolderāja”)
Otrdienās: 15:20-16:40 (7-9 gadi)
16:50-18:10 (10-18 gadi)
Trešdienās: 15:20-18:00 (10-18 gadi)
Pedagogs Iveta Bērziņa

 

Lego pulciņš
Nodarbības notiek Miglas ielā 9
(Rīgas 19. vsk.)
Otrdienās: 14:30-17:10 (7-12 gadi)
Pedagogs Kristīne Katinska

 

Ritmikas pulciņš
Nodarbības notiek Parādes ielā 5c
(Rīgas Daugavgrīvas vsk.)
Pirmdienās: 17:00-17:45 (4-5 gadi)
18:00-18:45 (5-6 gadi)
Trešdienās: 17:00-17:45 (4-5 gadi)
18:00-18:45 (5-6 gadi)
Pedagogs Marta Krilova

 

Angļu valodas pulciņš
Nodarbības notiek Flotes ielā 8
(BJC “Bolderāja”)
Pirmdienās: 16:25-17:25 (7-8 gadi)
Ceturtdienās: 16:25-17:25 (7-8 gadi)
Pedagogs Jeļena Onžule

 

Auduma kolāžas pulciņš
Nodarbības notiek Flotes ielā 8
(BJC “Bolderāja”)
Otrdienās: 19:10-20:30 (14-20 gadi)
Piektdienās: 18:30-20:30 (14-20 gadi)
Sestdienās: 13:20-16:00 (14-20 gadi)
Pedagogs Olga Trushkova